#RBeConnected

...firma roste s lidmi

#RBeConnected zavádějí ve svých firmách lídři, kteří věří, že srdcem a motorem firmy jsou její lidé.

Firma, která dobře funguje, se vyznačuje tím, že lidé uvnitř fungují jako celek. Vzájemně se od sebe učí, sdílí své poznatky a spolupracují napříč týmy, odděleními i celou firmou na jednom společném cíli, kterým je prosperita firmy. Lídři v takové firmě si tyto atributy silně uvědomují, proto podporují sdílení, komunikaci a vzájemnou pospolitost zaváděním pravidelných setkávání a skupinového koučinku. A přesně o tom je program #RBeConnected.

Co je cílem?

Vytvořit prostředí pro zdravé sdílení, vzájemnou podporu a spolupráci a posunout firemní kulturu od "já-versus-oni" do módu "my-a-spolu". To je možné jedině tím, že lidé ve firmě dostanou prostor více se vzájemně poznávat, učit se od sebe a přirozeně se respektovat, ne za svůj status, ale za své vědomosti a přirozený přínos. Lidem se pak daří lépe, posilují vztahy mezi sebou a firma sílí jako celek.

Co to přinese?

Předávání znalostí

Předávání znalostí mezi kolegy pomáhá rozšiřovat úroveň znalostí a zkušeností ve firmě a není nutno znovu vynalézat kolo.

Silné vazby

Tvoří se silné vazby mezi lidmi, kteří nově spolupracují a vzájemně si pomáhají napříč firmou. Sdílené úspěchy přirozeně podporují spolupráci a ochotu pracovat ve prospěch všech na úkor vnitřní rivality.

Kvalitnější rozhodování

Vzniká prostředí, v němž jsou informace nyní nově dostupné komukoliv. Lidé na všech pozicích mají lepší přehled, co se kde děje a dělají tak kvalitnější rozhodnutí, protože zohledňují i ostatní oddělení - rozhodují v souladu s celkem

Reálnou změnu/dopad

#RBeConnected přináší měřitelnou změnu do firmy, protože se o problémech a potřebách nejen mluví, ale hlavně se koná. Setkání vždy spojí ty kolegy, kteří mohou daný problém vyřešit a vede je k akci.

lidé

sdílení

spolupráce

firemní růst

Jak to probíhá?

Při návrhu programu #RBeConnected jsme se inspirovali tím nejlepším z metod jakými jsou např. Kmenové vůdcovstvíBalintovské skupiny, Poradní kruhy a Budování podnikatelských sítí.

#RBeConnected - to jsou pravidelná krátká a efektivní setkání skupiny až 20 lidí s obdobným zaměřením. Setkávají se obvykle jednou měsíčně na 1-3 hodiny po dobu alespoň 6 měsíců.
V první části setkání účastníci sdílejí, na čem v současné době pracují, jaké zkušenosti mohou nabídnout ostatním a zároveň mohou poptat inspiraci, radu či pomoc od ostatních.
Po této “burze potřeb” si účastníci společně naplánují konkrétní akce, které právě tyto potřeby řeší. Akce plánují tak, aby bylo jejich výsledky a ponaučení možno společně vyhodnotit na dalším pravidelném setkání.

Na rozdíl od tradičních profesních komunit tento způsob efektivního sdílení informací motivuje účastníky k dalším setkáním. Program je tak nejen dlouhodobě udržitelný, ale především do budoucna samostatný a nezávislý na externích facilitátorech, řečnících či vymýšlení nových témat.

Kdo vás provede?

Martin Chmelař

Rád podporuji jednotlivce i týmy na cestě za jejich sny a pomáhám jim najít směr a udělat další krok, ať už vedou firmu, rozjíždějí nový byznys nebo se zabývají vývojem softwaru.

Aleš Pokorný

Probouzím v lidech iniciativu, kreativitu a zápal, které jsou cestou k rozvoji a růstu. Záleží mi na hledání smyslu věcí, které děláme a věřím v synergii myšlenek.

Milan Pařil

Poznal jsem sám sebe a stalo se mou vášní tuto nesmírně cennou zkušenost předávat jiným – dospělým i dětem, týmům a společnostem.

Sandra Fridrichová

Baví mě měnit monday haters na monday lovers. Pomáhám firmám tvořit prostředí, kde jsou lidé spokojení, nadšení, dýchají pro firmu. Ze zaměstnanců vytvářím srdcaře.

Tomáš Tureček

Pomáhám vedení firem zvýšit produktivitu a aktivovat potenciál lidí. Baví mě učit se a zkoušet nové věci a transformovat je pak do podoby systémového a lidsky udržitelného řešení.

Lenka Papadakisová

Na práci s lídry a jejich týmy mě baví posouvat jejich osobní hranice a vytvářet podmínky pro vědomou spolupráci, která zapojuje hlavu i srdce a posiluje skupinovou moudrost.

Petra Prošková

Jsem člověk, který vidí za čísly hlavně lidi. Mým posláním je spolu-vyvářet firemní ekosystémy a pomáhat firmám objevovat v lidech to nejlepší.

Navigujeme týmy

  • Od rivality ke spolupráci a řešení
  • Od obav z chyb k učení a experimentování
  • Od “to nejde” k aktivitě a odpovědnosti
  • Od status quo k inovacím
  • Od pevné hierarchie k živému organizmu

#RBeConnected očima účastníků

“Můžu pomoct ostatním s tím, co umím a znám bez ohledu na pozici a hierarchii.”
“Poznávám nové kolegy, se kterými jinak nespolupracuji, a to i jinak, než ze samotné práce.”
“Když mám problém, někdo mi pomůže. Nejsem na to sám”
“Konečně máme prostor, jak slavit společně úspěch.”
“Učíme se od sebe navzájem. Nikdo nezůstává pozadu a nevynalézáme znovu kolo. Poprvé zažívám, že 2 plus 2 je více než 4.”
“Ve skupině získávám různé pohledy na věc a učím se neustále vidět a řešit věci jinak.“

Napište nám