Seznam všech lidí

Tomáš Šebek

Jsem především do chirurgie zamilovaný doktor. Přes 20 let se ale také zabývám popularizací medicíny. A to má svoje přesahy do přípravy obsahu, IT, digitalizace medicínských dat, marketingu a PR.
Založil jsem online vzdělávací platformu www.proLékaře.cz, kterou dnes využívá přes 30.000 československých doktorů medicíny. Spoluzakládal jsem také první českou virtuální nemocnici www.uLekare.cz. Měsíčně k nám přijde 1,5 milionu RU a téměř 3.000 uživatelů/pacientů si vyžádá lékařskou konzultaci. Tím se s kolegy pokouším o první funkční Národní telemedicínskou službu. Jsem tedy chirurg a snad trochu i Digital Health Evangelist.