Seznam všech lidí

Martin Tvarůžek

Již více než 15 let dávám podporu českým i zahraničním výrobním společnostem při inovaci výrobků, strojů a zařízení. Těžištěm mé práce je detailní studium zákaznických skupin, uživatelských a funkčních souvislostí produktů, které pak odrážím v novém formálním zpracování produktu. K benefitům mé metodiky patří využití designu jako klíčového nástroje inovace a konkurence schopnosti, zvýšení ziskovosti produktu, zvýšení uživatelského komfortu, průnik na nové trhy, podpora budování značky, snížení výrobních nákladů, snížení nákladů spojených s montáží, expedicí a servisem zařízení ad.