Seznam všech lidí

Lukáš Cypra

Od roku 1998 se věnuji business-to-business (B2B) obchodu. V současné době působím především jako externí obchodní ředitel a konzultant, ale také jako mentor akceleračních programů Impact HUBu. Prošel jsem si pozicemi obchodními i manažerskými a firmami malými i velkými, zahraničními i českými, novými i zaběhlými. Mám slabost pro firmy, které věří ve svobodu a zodpovědnost svých zaměstnanců a do budoucna bych rád propojoval témata jako "happiness at work" a "sales" a podobně :) Kromě těchto věcí se věnuji dětským táborům Krátký potlesk a podpoře Společnosti E, věnující se lidem s epilepsií a jejich květinové dílně Aranžerie.