Jsem jeden ze zakladatelů ComApu v roce 1991. Zastával jsem funkce výkonného ředitele, později generálního ředitele a byl odpovědný za firemní a produktovou strategii. V posledních létech jsem spoluvytvářel správní radu a v roce 2016 přešel do funkce nevýkonného ředitele a člena správní rady ComApu.
Vystudoval jsem Technickou Kybernetiku na ČVUT v Praze a v současné době studuji Master’s Degree in Executive Coaching na Ashridge Business School.