Seznam všech lidí

Lenka Papadakisová

Ráda objevuji nové skutečnosti, mám energii aktivátora, zajímá mě proměna společnosti a sebe sama. Oblast vzdělávání dospělých se stala mojí profesí a také mým podnikáním, kterému jsem řekla „své ano“ už v roce 1991. Spoluzaložila jsem a vedla dvě vzdělávací společnosti Kredo a Expertis, a několik společensky odpovědných projektů - Moudré podnikání žen, Učíme se příběhy, Transpedice. V současnosti jsem konzultantkou, mentorkou, koučkou, facilitátorkou poradních kruhů, průvodkyní na cestě z egosystému „já“ do ekosystému „my“. Provázím ženy v jejich podnikání, majitele firem a jejich týmy v rozvoji leadershipu a spolupráce. Věřím v byznys dělaný hlavou a srdcem. Změna podnikatelské kultury je pro mě prostředek k ozdravení celé společnosti. Opírám se o holistický přístup k životu, moudrost přírody, ale i moderní poznatky neurověd a psychologie. V neposlední řadě o svoji manažerskou a podnikatelskou zkušenost.