Som asertívny optimista zameraný na oblasti change managementu a inovácií. Verím v model bionic organization, kde moderné technológie spolupracujú s človekom na vytvorení riešení zlepšujúce kvalitu života. Mám tú možnosť prakticky denne zúžitkovať svoje PhD štúdium psychológie v oblasti rozhodovacích procesov lídrov napr. v aplikácii behaviorálnej ekonómie. Vyhľadávam možnosti objavovať nové miesta a kultúry, ktoré obohacujú out of box pohľady. V PwC rozbieham tzv. Experience Centre, quasi spin off koncept zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti-zážitok so sloganom: We make tomorrow. Today.