Před 10 lety jsem založil vzdělávací institut GrowJOB, který převádí do praxe aktuální vědecké poznatky z oblasti neurověd a behaviorální ekonomie. Institut pomáhá zlepšovat vnitřní motivaci, efektivitu práce a spokojenost jednotlivců a lidí ve firmách. Jsem také autorem knihy Konec prokrastinace, které prodalo 65.000 výtisků, čímž se stala jednou z nejprodávanějších českých knih. Kniha je překládána do 6 zahraničních jazyků.