Před 11 lety jsem založil vzdělávací institut GrowJOB (https://www.growjob.com), který převádí do praxe aktuální vědecké poznatky z oblasti neurověd a behaviorální ekonomie. Institut pomáhá zlepšovat vnitřní motivaci, efektivitu práce a spokojenost jednotlivců a lidí ve firmách. Jsem také autorem knihy Konec prokrastinace, které prodalo přes 100.000 výtisků, čímž se stala jednou z nejprodávanějších českých knih. Kniha již vyšla ve 12 zahraničních překladech a další se připravují. V současné době rozjíždím pobočku firmy v USA pod značkou Procrastination.com (https://procrastiantion.com).