Seznam všech lidí

Norbert Brath

Volám sa Noro a mám 18 rocnú prax v strojárstve cez supply chain, kvalitu, R&D, riadenie výrobného závodu, globálneho R&D tímu až po vedenie technologickej firmy na vývoj a výrobu vysokopresných prevodoviek pre robotické aj nerobotické aplikacie. Baví ma práca s luďmi, inovacie a kreativita. Zučastnil som sa viacerých open innovation projektov so zameraním na produkt aj služby.

/ My name is Norbert Brath and I have 18 years of experience in mechanical engineering field from supply chain , quality , R&D, production site management , global R&D team leadership up to managing a technological company developing and producing high precision reduction gears for robotic and non robotic application.