Seznam všech lidí

Markéta Pěchoučková

Pracuji na ministerstvu práce a sociálních věcí, snažím se přispět k efektivnějšímu fungování veřejné správy a veřejných služeb a podpořit evidence-based rozhodování. Ráda pomáhám projektům, které znají pravé příčiny problémů, hledají pro ně řešení, jsou zaměřené na výsledky a nebojí se sledování a měření dopadu. Zajímají mě alternativní modely organizace pracovních týmů, o jeden takový se koneckonců pokoušíme i v práci.