Seznam všech lidí

Lenka Kučerová

Jsem Lenka Kučerová a aktivně rozvíjím české podnikatelské prostředí od roku 2010, kdy jsem ve službách agentury CzechInvest založila program CzechAccelerator. Provozovala jsem 2 pražské startup akcelerátory StartupYard a Wayra CEE a v roce 2015 jsem spoluzaložila nadační fond StarLift, který se zaměřuje na rozvoj podnikavosti slibných vývojářů z Česka a Slovenska. Ve startupovém studiu CEAi jsem měla na starosti rozvoj komunit, marketing, interního vzdělávání a firemní kultury. Na jaře 2019 jsem se zapojila do iniciativy prg.ai založenou ČVUT, Univerzitou Karlovou, Akademií věd ČR a městem Prahou, která si klade za cíl přeměnit českou metropoli v jedno světových center AI.