Seznam všech lidí

Jiří Halousek

Vedu a spoluvlastním brněnskou softwarovou firmu IRESOFT. Podnikáme v tom, že se snažíme pomáhat těm, co pečují o ostatní lidi (děláme SW pro domovy pro seniory apod.) a mimo to děláme docházkové systémy ALVENO. Moje velké téma, které mě baví a kterému se dlouhou dobu věnuji, je firemní kultura postavená na hodnotách a svobodných principech, řízení firmy pomocí kruhů, agilního přístupu apod. Znáte naši knížku firemní kultury IREBOOK? Snažím se ve firmě vytvořit takové prostředí, kde většina lidí může být šťastná většinu dní. S tím mi pomáhá nejen Štěstěna Andrea (Chief Happiness Officer), ale celé kruhové vedení firmy.