Seznam všech lidí

Petr Prošková

Kdo je Petra Prošková?
Petra to je eneRgIe,
zápal, NadšEní se vryje.
Co ji baví, dělá ráda,
život má jak kamAráda.

Jak probudit moTivaci?
V lidech vidí klíče k akci.
O vztah S nimI opře dění,
s důVěrou, to cesta její.

Svoboda a odPovědnost,
to je pro nI velká cennost.
Překvapení zažijete,
s PetRou se v tom nespletete.

Podporu v ní každý najde,
na mentoring rád k ní zajde.
Do nápadů když se pustí,
tah na branku nEopustí.

Odvaha je přednost její,
Trpělivost trénink denní J.

Respekt k sobě k druhým má,
každému ten poCit dá.

Další životem je žito,
zde jen lehce pOodkryto.

Den smysluplný přeji vám
a s pozdRavem zůstávám.